Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Emerging Issues of Management – QTRE304

COURSE DESCRIPTION This course is designed to improve students’ understanding the trends in business environment as well as emerging tools of management in business organizations. EXPECTED LEARNING OUTCOMES After completing … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 23, 2015 · Bình luận về bài viết này

Hiểu thế nào cho đúng về hệ thống đãi ngộ 3Ps? (phần 1)

3Ps là một mô hình thiết kế hệ thống đãi ngộ dựa trên nguyên tắc: mức thu nhập của một người phụ thộc vào 3 yếu tố cơ bản Position (công việc/vị trí), Person (năng lực cá nhân, độ hiếm) và Performance (thành tích/kết quả cá nhân và tổ chức). Mục tiêu của 3Ps là hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động.

Tháng Tám 23, 2015 · Bình luận về bài viết này

Đừng để các nhân viên trung thành của công ty bị trừng phạt vì chính sách lương của Công ty

Trong một bài báo gần đây của Forbes, kết quả khảo sát cho thấy mức tăng lương trung bình của một nhân viên thường khá thấp, tính cả lạm phát, … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2015 · 1 bình luận

Đặc điểm của các nhà lãnh đạo thay đổi hiệu quả

Kết quả khảo sát 2.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu của McKinsey đã chỉ ra lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực quản lý thay đổi thành công … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2015 · Bình luận về bài viết này

Những vấn đề cốt tử trong xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh (phần 2)

Xin giới thiệu với các bạn phần 2 của bài viết “Những vấn đề cốt tử trong xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh”. Phần này tập trung vào làm rõ các yêu cầu trong thiết lập mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Tháng Tám 7, 2015 · 1 bình luận