Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Tầm nhìn chiến lược được sáng tạo như thế nào?

Tầm nhìn hiểu đơn giản là  một bức tranh về tương lai mong muốn của tổ chức. Khi bạn thấy một tuyên bố tầm nhìn chiến lược được viết ra … Tiếp tục đọc

Tháng Mười 15, 2016 · Bình luận về bài viết này