Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Entrepreneurship – Dự án Business-Academia Networking through Entrepreneurship Education Project

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức AsiaSEED, cùng với các giáo sư đến từ Đại học Waseda Nhật bản, chúng … Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 21, 2017 · Bình luận về bài viết này

Tư duy chiến lược: Những chiến binh không cân sức (Asymmetric warriors)!

Jeff Berman Donald Trump, Uber và Việt Cộng có một đặc điểm chung. HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG CHIẾN BINH KHÔNG CÂN SỨC Người ta đang gọi Donald Trump bằng nhiều … Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 15, 2017 · 1 bình luận