Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRONG THẾ KỶ 21*

Ngô Quý Nhâm Thách thức lớn nhất đối với quản lý trong thế kỷ 21 không phải là vấn đề tài chính hay công nghệ mà là vấn đề phát … Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 8, 2017 · Bình luận về bài viết này