Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

NHỮNG SAI LẦM TRONG PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Tại Việt Nam, nhiều người làm chiến lược bị ảnh hưởng khá nhiều của tư duy trong Binh pháp Tôn Tử. Đó là lấy đối thủ làm trung tâm, các … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 23, 2018 · Bình luận về bài viết này

FUNDAMENTALS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – QTRE403

Course title: Human Resource Management Course code: QTRE403 Department: Faculty of Business Administration Credit hours: 3 credits INSTRUCTOR INFORMATION Mr. Ngô Quý Nhâm COURSE DESCRIPTION: This course is designed to … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 12, 2018 · Bình luận về bài viết này

Management – QTRE303: Syllabus and Materials

COURSE INSTRUCTOR Mr.Ngo Quy Nham COURSE DESCRIPTION This course prepares students with a comprehensive explanation to management principles and practices. It provides students with an introduction to contemporary management concepts … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2018 · Bình luận về bài viết này