Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC/KPI) KHÔNG NÊN ÁP DỤNG ĐẾN CẤP ĐỘ CÁ NHÂN!

Thỉnh thoảng vẫn có CEO, GĐNS hỏi tôi bây có nên áp dụng BSC cho doanh nghiệp nữa không, nếu có thì phạm vi áp dụng BSC/KPI nên thế nào … Tiếp tục đọc

Tháng Ba 12, 2019 · Bình luận về bài viết này