Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Management – QTRE303: Syllabus and Materials

COURSE INSTRUCTOR Mr.Ngo Quy Nham COURSE DESCRIPTION This course prepares students with a comprehensive explanation to management principles and practices. It provides students with an introduction to contemporary management concepts … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2018 · Bình luận về bài viết này

Entrepreneurship – Dự án Business-Academia Networking through Entrepreneurship Education Project

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức AsiaSEED, cùng với các giáo sư đến từ Đại học Waseda Nhật bản, chúng … Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 21, 2017 · Bình luận về bài viết này

Emerging Issues of Management – QTRE304

COURSE DESCRIPTION This course is designed to improve students’ understanding the trends in business environment as well as emerging tools of management in business organizations. EXPECTED LEARNING OUTCOMES After completing … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 23, 2015 · Bình luận về bài viết này

Tài liệu bài giảng Quản trị chiến lược

Các bạn cần tài liệu bài giảng về chiến lược kinh doanh của tôi có thể tải theo đường link dưới đây: XD_Strategy Formulation & Execution 2014Sept

Tháng Bảy 19, 2015 · Bình luận về bài viết này

Slide bài giảng Xây dựng hệ thống lương 3P

Các bạn quan tâm đến Xây dựng hệ thống lương 3P xin mời click vào đây.

Tháng Bảy 19, 2015 · 2 bình luận