Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho VIHAJICO

Tháng 7/2015, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) – Đơn vị chủ đầu tư khu … Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 25, 2015 · Bình luận về bài viết này

Khởi động Dự án tư vấn chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Công ty phần mềm Quang Trung

Tháng 7/2015, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH MTV Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) đã khởi động dự án Chuẩn hóa cơ cấu … Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 25, 2015 · Bình luận về bài viết này