Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRONG THẾ KỶ 21*

Ngô Quý Nhâm Thách thức lớn nhất đối với quản lý trong thế kỷ 21 không phải là vấn đề tài chính hay công nghệ mà là vấn đề phát … Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 8, 2017 · Bình luận về bài viết này

Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thế kỷ 21

Thách thức lớn nhất đối với quản lý trong thế kỷ 21 không phải là vấn đề tài chính hay công nghệ mà là vấn đề phát triển nguồn nhân … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 21, 2010 · Bình luận về bài viết này