Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Kinh nghiệm triển khai hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) ở Việt Nam

Thẻ điểm cân bằng ngày càng được áp dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực từ doanh nghiệp đến các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến sản xuất, thương mại… Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng thành quả từ dự án xây dựng và triển khai Thẻ điểm cân bằng. Dưới đây là một số bài học rút ra trong quá trình triển khai Thẻ điểm cân bằng ở Việt Nam.

Tháng Bảy 19, 2015 · 1 bình luận

Giới thiệu về thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard-BSC)

Thẻ điểm cân bằng, với bốn viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi phát triển đã giúp cho các nhà quản lý có được bức tranh cân bằng về hiệu quả hoạt động hiện tại cũng như các nhân tố là động lực tăng trưởng cho tương lai.

Tháng Bảy 19, 2015 · 1 bình luận

Khung năng lực và ứng dụng trong quản trị nhân sự

Phương pháp quản lý dựa trên năng lực là một phương pháp xác định, chuẩn hóa và áp dụng các hành vi có thể tạo ra sự khác biệt về hiệu quả giữa những cá nhân xuất sắc và những người bình thường và đảm bảo một cách hiểu thống nhất khi nói về các hành vi quan trọng gắn với công việc.

Tháng Bảy 19, 2015 · 1 bình luận

3C trong triển khai chiến lược

Trong quản lý chiến lược, các CEO có xu hướng tập trung vào quá trình hoạch định chiến lược nhưng lại dành không nhiều nỗ lực cho quá trình triển … Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 19, 2015 · Bình luận về bài viết này

Chiến lược là gì?

Một chiến lược kinh doanh phải có bốn yếu tố: mục tiêu chiến lược, phạm vi chiến lược, lợi thế cạnh tranh và các hoạt động chiến lược và năng lực cốt lõi. Bốn yếu tố này đòi hỏi một sự nhất quán và ăn khớp với nhau.

Tháng Bảy 19, 2015 · Bình luận về bài viết này

The 7 Deadly Sins of Performance Measurement and How to Avoid Them

This is drawn from the work of Michael J. Hammer, the famous Management Guru, – The Seven Deadly Sins of Performance Management and How To Avoid Them in the MIT … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 23, 2010 · Bình luận về bài viết này

6 Questions to Help You Build Trust on Your Team

This post is part of our Frontline Leadership series, looking at what business leaders can learn from today’s military.

Tháng Tám 21, 2010 · Bình luận về bài viết này

Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thế kỷ 21

Thách thức lớn nhất đối với quản lý trong thế kỷ 21 không phải là vấn đề tài chính hay công nghệ mà là vấn đề phát triển nguồn nhân … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 21, 2010 · Bình luận về bài viết này