Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Điểm số tốt nghiệp có còn quan trọng đối với các nhà tuyển dụng?

Trong thông báo gần đây, E&Y đã quyết định loại bỏ học lực (hay điểm tốt nghiệp bình quân GPA) ra khỏi khỏi nhóm tiêu chí tuyển chọn nhân viên. Chính sách này sẽ áp dụng từ năm 2016. Tuy nhiên – tốt nghiệp đại học vẫn phải là yêu cầu bắt buộc của Công ty này.

Tháng Chín 20, 2015 · Bình luận về bài viết này