Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Entrepreneurship – Dự án Business-Academia Networking through Entrepreneurship Education Project

Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức AsiaSEED, cùng với các giáo sư đến từ Đại học Waseda Nhật bản, chúng … Tiếp tục đọc

Tháng Sáu 21, 2017 · Bình luận về bài viết này