Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Đừng để các nhân viên trung thành của công ty bị trừng phạt vì chính sách lương của Công ty

Trong một bài báo gần đây của Forbes, kết quả khảo sát cho thấy mức tăng lương trung bình của một nhân viên thường khá thấp, tính cả lạm phát, … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2015 · 1 bình luận